بدهکارم شدیم!!!!

سلام....

آقا عجب گیری کردیما!!!! امروز امتحان داشتیم. کسی هم به اون صورت درس نخونده بود... منم دیشب یه کوچولو خوندم ... قبل آزمون هم یه دور خلاصه ها رو خوندم... یکی از بچه ها ازم پرسید خوندی؟ گفتم یه کم دیشب فرمولا رو خوندم اما نه هیچی تمرین حل نکردم! اونم گفت من دیشب سه ساعت خوندم ولی هیچی بلد نیستم!

سرجلسه: همه ردیفی پشت هم نشستیم و قرار شد پشیتی ها از رو دست من و جلوییم نگاه کنن!!!! پشت سریم دید و چند تا هم ازم پرسید... بگذریم خلاصه امتحان تموم شد و درصدا رو گرفتن ...از قضا من بالا زده بودم....

حالا وقتی درصد همه مشخص شد اون دختره عین طلبکارا اومده میگه: که تو نخونده بودی؟؟؟؟ ... من:اوا! خب از دست جلوییت که میتونستی ببینی!

اون:اما تو گفتی نخونده بودی!!!!

من:خب هنوزم میگم...! قهر کرد عین بچه لوسا! انگار تقصیر منه که اون پایین زده!خب به من چه؟؟؟من همه ی سوالا رو با شکل حل کردم.... هر چی گفته بود رو کشیدم!تازه 2-3 تا فرمولم یادم رفته بود که اونا رو هم با شکل به دست آوردم؟ خب مگه تقصیر منه که تو این درس خدا رو شکر تا الان به مشکلی برنخوردم؟ مگه تقصیر منه که قدرت تصورم خوبه؟(اینو همه اطرافیانم میگن...فکر نکنید از خودم تعریف کردما!!!)

حرف این دختره درست عین اینه که من به کسی که شیمی اش رو 90 میزنه بیام بگم برا چی تو یه ساعت میخونی و 90 میزنی و من که 5 ساعت میخونم بزور میتونم 50 بزنم؟خب منم تو شیمی استعداد ندارم!...والا مردم چه توقعای بالایی دارن!!!!

/ 2 نظر / 31 بازدید
....

ﺁﺭﺯﻭﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻩ ، ﺑﻌﺪ ﺁﯾﻪ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺑﺨﻮﻥ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﻩ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ ، ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﻮ ﺑﻪ ۹ ﻧﻔﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺁﺭﺯﻭﺕ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻣﻨﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪ ﺍﮔﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺯﻭﺗﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺎﻋﺘﺘﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ۹ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ۱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ....